MANUEL CENDOYA
bivši direktor (Tehnološki Park San Sebastian, Miramon, Španjolska)

Manuel Cendoya je diplomirao i doktorirao industrijski inženjering na Sveučilištu u Navarri (Španjolska). Kasnije se specijalizirao u području transfera tehnologije na MIT-u (Massachusetts Institute of Technology, SAD), Imperial Collegeu (London) te Fraunhofer-ISI Institutu (Karlsruhe, Njemačka). Provodio je znanstvena istraživanja pri CEIT-u i radio kao profesor na sveučilištima u Navarri i Deustu (Španjolska).
Više od 20 godina surađivao je s različitim vladama i institucijama na međunarodnoj razini po pitanju transfera znanja i tehnologija. Od 1990. godine radio je na pokretanju i vodio je Tehnološki park San Sebastian te bio njegovim direktorom od osnivanja 1994. godine do kraja 2003. Sudjelovao je u istraživačkim projektima u suradnji s partnerima poput MIT-a, Europske svemirske agencije, Sveučilišta Stanford, Fraunhofer-IGD i Londonskog simfonijskog orkestra. Od 2004. do 2009. godine živio je u Panami gdje je vodio projekt Europske unije vezan uz transfer tehnologije između Europe i Latinske Amerike. Trenutno radi kao međunarodni konzultant.

BACK TO TOP
SAŠA CVETOJEVIĆ
Upravni odbor, (CRANE - hrvatska mreža poslovnih anđela )

Saša Cvetojević je poduzetnik i BA (business angel) investitor. Član je Upravnog odbora Hrvatske mreže poslovnih anđela (CRANE) i BA investitor s najvećim brojem pokrenutih projekata u Hrvatskoj. Ulaže u projekte iz područja zdravstva, internet tehnologija i distribucije/logistike. Aktivan je u HUP-u kao član Vijeća članica HUP-a, a predsjeda i Udrugom ljekarnika. Od poznatijih projekata uložio je u: Salespod (cloud based informatički sustav za praćenje terenskog rada u svim djelatnostima), Hipersferu (stratosferski zračni brod za daljinsko istraživanje), Eko Val (ekološko pranje vozila na lokaciji korisnika), ONCE (praćenje nogometnih statistika ), Entrio (prodaja karata putem mobilnih telefona) te u projekt E-Njega (informatizacija i praćenje rada medicinskih sestara). Vodi nekoliko svojih tvrtki od kojih je najveća Insako d.o.o., distributer robe široke potrošnje i vodeći ponuđač u grupi pribora i sredstava za čišćenje te proizvoda za osobnu higijenu. U 2008. godini uspješno je prodao Ljekarne Farmako Atlantic Grupi.

BACK TO TOP
ULRIKE DANIELS
Voditeljica razvoja poslovanja, Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen (Centar za primjenu d.o.o.)

U ime Centra za primjenu satelitske navigacije (podružnica Njemačkog svemirskog centra) Ulrike vodi Europsko natjecanje u satelitskoj navigaciji (European Satellite Navigation Competition – ESNC) od 2006. godine. ESNC je natjecanje idejnih rješenja na međunarodnoj razini koje traži najinovativnije aplikacije vezane uz globalni navigacijski satelitski sustav (GNSS) s ciljem sustavne potpore poduzetnicima i novoosnovanim tvrtkama, te s ciljem da se nagrađene ideje i ostvare. Ulrike je zadužena za promociju, koordinaciju i povećanje te jedinstvene mreže od 23 partnerske regije, 180 stručnjaka, 350 sudionika godišnje i sponzora kao što su NAVTEQ, TÜV SÜD, Europska svemirska agencija (ESA), Europska GNSS agencija (GSA) i Njemački svemirski centar (DLR).
Od proljeća 2011. godine Ulrike je preuzela upravljanje projektom GMES (Globalni nadzor za okoliš i sigurnost) Masters competition, nedavno pokrenutoj inicijativi ESA-e i drugih dionika radi promicanja komercijalne upotrebe GMES-a. Ulrike također ima veliko iskustvo u organizaciji GNSS konferencija i sajmova, a završila je MBA program iz međunarodnog marketinga.

BACK TO TOP
MATIJA DERK
Direktor, (Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o.,. Hrvatska)

Matija Derk djeluje kao voditelj projekta Tehnološko Inovacijskog Centra Međimruje. Kao direktor Regionalne razvojne agencije Međimurje – REDEA (od 2006. naovamo) bio je voditelj na brojnim projektima koji su sufinancirani kroz programe EU: CARDS, INTERREG, Intelligent Energy Europe, IPA, itd. Od 2002. do 2004. radio je kao voditelj projekta u Ministarstvu europskih integracija, u Odjelu za koordinaciju EU programa.
Magistrirao je međunarodne odnose na Dublin City Universityju te je diplomirao politologiju na Sveučilištu u Zagrebu

BACK TO TOP
IVO FRIGANOVIĆ
Direktor programa RAZUM( Poslovno – inovacijski centar Hrvatske BICRO d.o.o., Hrvatska)

Ivo Friganović je dipl.ing. rođen u Šibeniku 1958. godine. 1982. godine diplomirao je na Prehrambeno – biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagreb. U razdoblju 1982. - 2003. bio je zaposlen u Plivi d.d. gdje je radio kao procesni inženjer, koordinator razvoja tehnologije, koordinator tehnološkog razvoja, koordinator laboratorija biokemijskog inženjerstva, direktor odjela biosinteze i biotehnologije, pomoćnik direktora za razvoj poslovanja, ekspertni analitičar za biotehnologiju, farmacijske operacije i strateški marketing.
Od 2003. radi u Poslovno – inovacijskom centru Hrvatske BICRO d.o.o., najprije kao koordinator za biotehnologijsku infrastrukturu i razvoj, 2004. kao direktor programa TEHCRO, a od 2005. do danas kao direktor programa RAZUM – Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća. Njegova područja interesa su komercijalizacija inovacija i transfer tehnologije. Posebno se zalaže za promicanje značenja zaštite intelektualnog vlasništva s posebnim naglaskom na poslovnoj primjeni intelektualnog vlasništva te komercijalizaciji inovacija. Član je Hrvatskog društva za biotehnologiju, Hrvatskog društva kemijskog inženjerstva i tehnologa, Hrvatskog društva za genetiku, Hrvatskog društva za mikrobiologiju i Kluba prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista.

BACK TO TOP
BERND GEIGER
Rukovodeći partner, osnivač Triangle Ventures

Bernd Geiger je jedan od osnivača Trianglea, usmjeren na materijalne tehnologije, a posebno tehnologije povezane sa softverskim poduzećima. Osim Trianglea, također predsjeda odborom IPR Master Class Europske private equity i venture capital asocijacije (European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA)) i savjetuje radnu skupinu Europske komisije za ICT i Svjetsku organizaciju za intelektualno vlasništvo (WIPO). Trenutno je u upravi 20/10 Perfect Vision, iPharro and KLASTECH.
Bernd je diplomirao fiziku u Berlinu, Ypsilantiju (Michigan, SAD) i Heidelbergu, a doktorirao je prirodne znanosti na prestižnom Sveučilištu u Heidelbergu.

BACK TO TOP
WOLFGANG KNIEJSKI
Direktor (INI-Novation, Njemačka)

Nakon završetka studija poslovnog menadžmenta i ekonomije na Sveučilištu u Mannheimu u Njemačkoj, Wolfgang Kniejski započeo je svoju karijeru 1991. godine kao financijski menadžer Frauenhofer Instituta za kompjutorsku grafiku u Darmstadtu u Njemačkoj. Inovativno poduzeće INI-Novation GmbH osnovao je 2004. godine, gdje djeluje kao predsjedavajući.
Razvio je i uspješno uveo metodologije i procese podrške komercijalizacije tehnologije za sveučilišta i razvojne institucije kroz licenciranje i spin-off aktivnosti. Gospodin Kniejski svoje je znanje o komercijalizaciji tehnologije prenio u INI-Novatio GmbH, poduzeće za savjetovanje i menadžment inovacija. 2006. godine osvojio je nagradu za inovaciju singapurske vlade za eksploataciju koncepta integrirane komercijalizacije tehnologije u Singapuru.
Bio je akreditiran kao konzultant za inovacije od različitih državnih agencija na međunarodnoj razini za razvoj koncepta visokotehnoloških inkubatora te poslovnih i znanstvenih parkova, a također je i član komisije u nekoliko međunarodnih natjecanja u pisanju poslovnog plana i osmišljavanju poslovnih ideja.
Danas gospodin Kniejski vodi vlastitu konzultantsku kompaniju u području transfera tehnologije, inovacijskih politika i razvoja MSP-a. Djeluje kao predstavnik dioničara u odborima nekoliko visokotehnoloških spin-off poduzeća i organizacija za transfer tehnologija diljem svijeta te kao član u nekoliko profesionalnih savjetodavnih tijela.

BACK TO TOP
LARS-GÖRAN LARSSON
Partner i direktor, (Bearing Consulting Ltd.,Švedska)

Lars-Göran Larsson (rođen 1947. godine) viši je savjetnik za menadžment s 30 godina iskustva u izvršnom menadžmentu i nadzornim odborima. Obrazovanje je stekao na području elektronike i računarstva. S pozicije predsjednika odbora predvodio je razvoj industrijskog klastera malih i srednjih poduzeća (MSP) u jedinici lokalne samouprave u Švedskoj. Taj industrijski park bio je usmjeren na jačanje konkurentnosti poduzeća unutar klastera i jačanje njihove prisutnosti izvan lokalnog tržišta, kroz razvoj i integraciju MSP-a u regionalni, nacionalni i međunarodni kontekst. To je ujedno bio i jedan od prvih primjera javno-privatnog partnerstva (JPP) u zemlji.
U posljednjih nekoliko godina Larsson je bio uključen u regionalni razvoj inovacija, specijalizirajući se u izradi strategija i dizajniranju različitih tipova sustava inovacija spajanja i pripajanja temeljenih na JPP-u. Posljednje tri godine uključen je u strateški razvoj i dizajn modernih regionalnih inovativnih okruženja treće generacije u Švedskoj, Europi i Kini. Larssonovo profesionalno iskustvo može se sažeti unutar područja strateškog usklađivanja, inovativnog razvoja, međunarodnog razvoja poslovanja i upravljanja promjenama.

BACK TO TOP
DALIBOR MARIJANOVIĆ
Direktor (Poslovno – inovacijski centar Hrvatske BICRO d.o.o., Hrvatska)

Dalibor Marijanović rođen je 1972.godine u Splitu. Diplomirao je 1996. godine na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U proljeće 1999. godine odlazi na usavršavanje u SAD gdje se zapošljava na Odjelu za genetiku i razvojnu biologiju na Sveučilištu Connecticut. Nakon deset mjeseci zapošljava se na Odjelu informatike gdje organizira grupu informatičara za razvoj institucionalnih aplikacija. U prosincu 2000. godine promoviran je u project menadžera. Na toj poziciji razvija dva važna administrativna projekta za bolnicu koja su i danas u uporabi. Na kraju svog boravka u SAD-u unaprijeđen je na mjesto zamjenika direktora informatike. Na toj poziciji je do povratka u Republiku Hrvatsku u jesen 2003. godine. U studenome 2003. zapošljava se na mjestu kadrovskog i financijskog direktora u Poliklinici Sv. Duh 2 u Zagrebu. U poliklinici uvodi optimizaciju poslovnih procesa i materijala korištenih u procesu hemodijalize. Od svibnja 2005. godine zaposlen je u Poslovno-inovacijskom centru Hrvatske - BICRO kao direktor programa IRCRO kojim se potiče istraživanje i razvoj. Od studenog 2007. godine direktor je društva Poslovno-inovacijski centar Hrvatske – BICRO. Na toj je poziciji tijekom gotovo četiri godine potpisao niz ugovora u vrijednosti od 220 milijuna kuna s korisnicima BICRO programa (direktorima inovativnih mikro, malih i srednjih poduzeća).


BACK TO TOP
MIRNA MAROVIĆ
Predsjednica, (HVCA - Hrvatska Private Equity i Venture Capital Asocijacija)

Mirna Marović je predsjednica i jedna od osnivačica Hrvatske Private Equity i Venture Capital asocijacije (HVCA). Odgovorna je za organizaciju svih aktivnosti HVCA (VentureXchange South East Europe događaji, natjecanja, umrežavanje, suradnja s nacionalnim i internacionalnim institucijama i partnerima). Predavačica je na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta gdje predaje na preddiplomskom studiju, MBA programu i rukovodećim edukacijskim tečajevima iz financija. Prije priključivanja u ZSEM bila je pomoćnica ministra u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija. Prije povratka u Hrvatsku 2004. godine radila je u Londonu na pozicijama korporativnih i strukturnih financija u vodećim investicijskim bankama uključujući Merrill Lynch, BNP Paribas i Credit Agricole Indosuez. Gospođa Marović ima MBA diplomu INSEAD-a, diplomu London School of Economics i završene programe Investicijskog menadžmenta i korporativnih financija pri London Business School. Polaznica je doktorskog programa financijskog menadžmenta na Sveučilištu u Ljubljani, autorica je i urednica knjige Financiranje malih i srednjih poduzeća (Bionza Press, 2008.). Govori šest jezika: engleski (tečno), francuski (tečno), talijanski (tečno), španjolski (tečno), ruski (dobro) i hrvatski (materinji jezik).

BACK TO TOP
MARIA OLIVEIRA
Voditeljica ureda, (University of Porto Innovation, Portugal)

Maria Oliveira diplomirala je zootehnički inženjering na Sveučilištu Trás-os-Montes i Alto Douro. Završila je postdiplomski program Menadžmenta tehnologije i inovacija na Sveučilištu Aveiro i magistarski studij Inovativnog i tehnološkog poduzetništva (MIETE) Tehničke škole na Sveučilištu u Portu. Posjeduje i Certifikat menadžmenta i vodstva za direktore MIT-ove Sloan School of Management te je bila pozvana kao suradnica u Odjel za tehnološki razvoj (OTD) na Sveučilištu u Bostonu unutar UTEN programa.
Tijekom svoje karijere Maria Oliveira bila je evaluator u provedbi strukturnih fondova u nekoliko zemalja za Europsku komisiju u Briselu. U Madridu je radila za multinacionalnu kompaniju u proizvodnji hrane za životinje pomažući u provedbi Dobre proizvodne prakse(GMP) .
Tijekom tri godine radila je kao menadžer europskih RTD projekata u inovacijsko-savjetodavnom poduzeću sa sjedištem u Portu povezanom s najvećim europskim privatnim skupinama inovacijskih usluga. 2005. godine pridružila se UPIN-u kako bi koordinirala GAPI projekt (Ured industrijskog vlasništva). Od 2008. radi kao koordinatorica Ureda.

BACK TO TOP
AVELINO PINTO
Direktor (SpinPark, Portugal)

Avelino Pinto magistrirao je na Sveučilištu Teksasu u Austinu te je pohađao sveobuhvatne tečajeve o inovacijama na IESE-u, Sveučilištu Northwestern, ESADE, CCL, IE, Sveučilištu u Cambridgeu. Kao direktor Spinparka, tehnološkog inkubatora Sveučilišta u Minhu, posjeduje iskustvo više od 20 godina u razvoju poslovanja, transferu tehnologija i inovacijama te značajnu ekspertizu u dizajnerskom promišljanju, strategiji inovacija i poduzetničkom razvoju.

BACK TO TOP
JORGE POSADA
Direktor (Vicomtech, Španjolska)

Jorge Posada doktorirao je strojarstvo na Tehničkom sveučilištu u Darmstadtu (Njemačka), a diplomirao je strojarstvo na EAFIT Sveučilištu u Kolumbiji. Nakon nekoliko godina radeći za Fraunhofer Institute for Computer Graphics u Darmstadtu, u uredu za industrijske aplikacije, pomogao je u kreiranju i osnivanju Centra za primjenjena istraživanja VICOMTech (www.vicomtech.org /San Sebastian, Spain). Jorge Posada je od 2001. zamjenik direktora VicomTecha koji trenutno ima više od 100 visokokvalificiranih istraživača iz područja digitalne TV i multimediije, interneta budućnosti, medicinskih aplikacija, tehnologije ljudskog jezika i govora, industrijskih aplikacija te kulture i zabave. Jorge je i predsjednik odbora GraphicsMedia.net  (www.graphicsmedia.net), internacionalne mreže za suradnju u primjenjenim istraživanjima i kompjuterskoj grafici, multimodal-multimedia tehnologijama i Visual Interactive Digital Media tehnologijama, s vodećim institucijama na različitim lokacijama širom svijeta (DFKI i HPI u Njemačkoj, Graphitech u Italiji, CCG u Portugalu, Mivtech u Panami i Vicomtech u Španjolskoj).
Jorge Posada je član IEEE, ACM i Eurographicsa. Sudjelovao je u nekoliko povjerenstava na internacionalnim konferencijama. Bio je član redakcijskog savjetodavnog odbora internacionalnog časopisa Journal Computer & Graphics (Elsevier), a trenutno je pomoćni urednik časopisa International Journal of Virtual Reality (IPI Press).

BACK TO TOP
JAKŠA PULJIZ
Institut za međunarodne odnose ,Hrvatska - moderator

Jakša Puljiz je magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Objavio je niz stručnih i znanstvenih radova iz područja regionalnog i lokalnog razvoja, gospodarskog rasta i konkurentnosti. Sudjelovao je kao konzultant i savjetnik na različitim projektima financiranim od strane domaćih i inozemnih naručitelja poput Europske komisije i Svjetske banke, pretežito iz područja regionalnog razvoja i korištenja pretpristupnih programa Europske unije...

BACK TO TOP
FATIMA SÃO SIMÃO
Voditelj ureda (UPTEC PINC, Sveučilište u Portu, Portugal)

Fátima São Simão rođena je 1981. godine u Portu gdje je diplomirala ekonomiju na Sveučilištu u Portu. Tijekom studija radila je kao kazališna i filmska glumica. Fatima je živjela u Italiji u sklopu Erasmus razmjene studenata i u Engleskoj gdje je završila magisterij kulturne politike i menadžmenta na Gradskom sveučilištu u Londonu. 2008. godine počinje raditi na Sveučilištu u Portu kao voditeljica projekta Digitalni mediji i lokalne kulture. Trenutno je zadužena za PINC - Kreativni industrijski centar Znanstveno-tehnološkog parka Sveučilišta u Portu (UPTEC) i aktivna je članica organizacija: Sem Palco (primijenjene umjetnosti), Sair do Lugar (video i film) i Moving Cause (društvena osviještenost) gdje razvija umjetničke i društvene projekte.

BACK TO TOP
DRAŽEN VIDOVIĆ
Direktor (Radionica željezničkih vozila, Hrvatska)

Dražen Vidović, dipl. ing. stroj. rođen u Čakovcu, 1970. godine. 1994. godine diplomirao je na Strojarskom fakultetu Sveučilišta u Mariboru.Zaposlen u Radionici željezničkih vozila Čakovec d.o.o. od 1994. gdje je radio kao predstavnik uprave za kvalitetu i okoliš, šef proizvodnje a od rujna 2008. godine je direktor Radionice željezničkih vozila Čakovec d.o.o. Akreditiran je kao Lead auditor po ISO 9001. Tijekom tri godine od kada je na toj poziciji tvrtka je izradili i plasirala na tržište tri nova proizvoda (vagona) te se intenzivno radi na komercijalizaciji patenata i inovacija.

BACK TO TOP