Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje
Bana Josipa Jelačića 22
40 000 Čakovec

POKROVITELJI


PARTNERIREDOSLIJED DOGAĐANJA
(Za dodatne informacije o pojedinoj temi ili govorniku, kliknite na pridruženi link)

PRVI DAN
Vrijeme Tip događanja Tema Sudionici
     
09:30 Ceremonija Otvaranje skupa

Matija Derk (Direktor, REDEA)
Ivan Perhoč (Župan,Međimurska županija) Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

10:00 Uvodno predavanje Znanstveno tehnološki parkovi i regionalni razvoj; harmonija 'triple helix' odnosa Manuel Cendoya (bivši Direktor San Sebastian Tehnološkog Parka, Miramon, Španjolska)
10:30 Panel diskusija Tehnološko-inovacijski centri i nove strukture poslovne podrške Fatima São Simão (Office Head, UPTEC PINC, University of Porto,Portugal)
Manuel Cendoya (bivši Direktor San Sebastian Tehnološkog Parka, Miramon, Španjolska)
Lars G. Larsson (Direktor, Bearing Consulting, Švedska)
Pero Lučin (Rektor, Sveučilište u Rijeci) (tbc)
Matija Derk (Direktor, REDEA)
Jakša Puljiz (Inst. za međunarodne odnose) – moderator
12:30 Stanka Stanka za ručak
13:00 Panel diskusija Platforme za softlanding usluge Dalibor Marijanović (Direktor, BICRO, Hrvatska)
Jorge Posada (Direktor, Vicomtech, Španjolska)
Avelino Pinto (Direktor, SpinPark, Portugal)
Matija Derk (Direktor, REDEA) moderator
14:30 Stanka Stanka za kavu
15:00 Radionica Inovacije u području usluga i transfer tehnologija Maria Oliveira (Voditeljica ureda, University of Porto Innovation, Portugal)
16:30 Predstavljanje Fond za ulaganje u znanost I inovacije – SIIF (Science Innovation Investment Fund) Rein Ruubel (Voditelja team-a, SIIF,Hrvatska)
16:45 Kraj programa
11
DRUGI DAN
Vrijeme Tip događanja Tema Sudionici
       
09:30 Panel diskusija Investicijske prilike za nova i inovativna mala i srednja poduzeća Avelino Pinto (Direktor, SpinPark, Portugal)
Bernt Geiger (Osnivač, Triangle Ventures, Njemačka)
Ivo Friganović (viši izvršni direktor sektora za inovacije, BICRO, Hrvatska)
Saša Cvetojević (CRANE/Seedcamp)
Mirna Marović (Predsjednica, Hrvatska Private Equity i Venture Capital Asocijacija (HVCA), Hrvatska) – moderator
11:15 Predstavljanje Europsko natjecanje u satelitskoj navigaciji Ulrike Daniels (Business Development, Anwendungszentrum, Njemačka),
Predstavljanje projekata regionalnih finalista
12:30 Stanka Stanka za ručak
12:00 - 13.30 Prezentacija Prezentacija proizvoda i usluga* Inovativne male i srednje tvrtke
13:30 Seminar Poduzetnički trening "Kako financirati vlastitu tvrtku" Wolfgang Kniejski (Direktor, INI-Novation, Njemačka,)
Dražen Vidović (Direktor, Radionica željezničkih vozila, Hrvatska)
15:00 Kraj programa
Cijeli dan Partnerstvo Niz kratkih B2B sastanaka za pronalazak komplementarnih partnera ili za tvrtke zainteresirane za softlanding usluge ** Web registracija za B2B sastanke
* (mjesta za prezentacije će biti dostupna cijeli dan, međutim od predstavnika se očekuje da budu prisutni      barem tokom vremenskog slota za prezentaciju)
** (tema i tip sastanka će ovisiti o profilima zainteresiranih tvrtki)
Panel diskusija, prvi dan:
Tehnološko-inovacijski centri i nove strukture poslovne podrške

Kratki opis: Globalizacija, nove tehnologije i rast u uslužnom sektoru pridonose ubrzavanju stupnja promjene. Da bi se ostvarila postignuća u poslovnom svijetu, inovacija je postala nužna u ekonomiji baziranoj na znanju. Sa tim rastom značaja, organizacije u javnom i privatnom sektoru su pokrenule inicijative za razvoj metodologija i alata za podršku poduzetništvu i menadžmentu u inovacijama i transferu tehnologija. U ovoj će se panel diskusiji raspravljati o novim potpornim strukturama, a biti će predstavljeni i modeli dobre prakse.

Govornici: Visoko-rangirani politički donositelji odluka i inovacijski menadžeri sa iskustvom u uspješnim oglednim projektima.

BACK TO TOP
Panel diskusija, prvi dan:
Platforme za softlanding usluge

Kratki opis: Sklapanje zajedničkih inkubacijskih sporazuma sa stranim organizacijama značajno pomaže inkubatorima, u smislu internacionalizacije i dijeljenju iskustva s drugim tehnološkim posrednicima. Takvi sporazumni pružaju vrijedan uvid u primjere dobre prakse, analize studija slučaja i u iskustva partnerskog inkubatora. Takvo partnerstvo može također dovesti do zajedničkog razvoja projekata i zajedničkih prijava na natječaje, te može služiti kao osnova za veće međunarodne konzorcije. Platforme za softlanding platforme mogu poslužiti stranim poduzećima i drugim organizacijama u osnivanju kompanije i započinjanju komercijalnih djelatnosti u određenoj regiji, te se na taj način može poboljšati konkurentnost regije u privlačenju stranih ulaganja.

Govornici: Menadžeri i voditelji uspješnih međunarodno orijentiranih inkubatora i inovacijskih centara, kao i predstavnici globalno orijentiranih malih/srednjih poduzeća.

BACK TO TOP
Radionica, prvi dan:
Inovacije u području usluga i transfera tehnologija

Kratki opis: Važnost inovacija u području usluga (engl. service innovation) za europsko gospodarstvo i gospodarski razvoj prepoznat je i odražava se u nekoliko strateških dokumenata Europske Unije nastalih proteklih godina. Dok se usluge i s njima povezane inovacije sve više smatraju pokretačkom silom konkurentnosti i rasta, pitanje kako što bolje potaknuti inovacije u području usluga tek je nedavno postalo aktualno. Stoga će ova radionica razmatrati prilike za pružanje inovativnih visokotehnoloških usluga u regiji.

Govornica: Vanjski stručnjak. 

BACK TO TOP
Panel diskusija, drugi dan:
Investicijske prilike za nova i inovativna mala i srednja poduzeća

Kratki opis: Uspješan tehnološko-inovacijski centar trebao bi moći poduzetnicima ponuditi konzultantske usluge u svim područjima poslovanja pa tako i financiranju. Stoga bi inkubiranim poduzećima trebalo otvoriti prioritetni pristup izvorima financiranja. Ovaj će panel prikazati investicije i investicijske potrebe te rješenja kroz sve faze u lancu stvaranja vrijednosti.

Govornici:Predstavnici financijera, uključujući javne programe podrške i privatne investitore poput poslovnih anđela, sjemenskih investitora i sl.

BACK TO TOP
Prezentacija, drugi dan:
Pokazne demonstracije tehnologija i usluga

Kratki opis: Tvrtke sudionici imat će priliku prikazati svoje usluge i tehnologije kako bi uspostavile nove suradnje, partnerstva, projekte ili kako bi otvorile nova tržišta. Prostor za prezentaciju bit će raspoloživ cijeli drugi dan konferencije, a od predstavnika tvrtke očekuje se da je raspoloživ za prezentaciju barem od 12 do 13.30 sati. Registriranim tvrtkama besplatno je na raspolaganju prostor za prezentaciju, stol, stolice, priključak za struju, te bežični mrežni signal. Tvrtkama sa složenijim tehničkim zahtjevima za prezentaciju stojimo na raspolaganju kao pomoć u organizaciji.

BACK TO TOP
Seminar, drugi dan:
Kako financirati vlastitu tvrtku?”

Kratki opis: : Jedno od najvažnijih pitanja kod pokretanja poduzeća je financiranje pripremne i implementacijske faze. Potrebno je istražiti tržište, razviti koncept poduzetničkog pothvata, strukturirati resurse te poduzeti prve korake za izlazak na tržište. Postoji nekoliko različitih razvojnih modela i izvora financiranja pothvate u svojoj tzv. pred-sjemenskoj (engl. pre-seed), sjemenskoj (engl. seed) i početnoj (engl. start-up) fazi. Ovaj će seminar predstaviti različite oblike i jedinstvena obilježja dostupnih mogućnosti financiranja.

Govornici:Predstavnici financijera, uključujući javne programe podrške i privatne investitore poput poslovnih anđela, sjemenskih investitora i sl.

BACK TO TOP
Partnerstvo, drugi dan: B2B(2B…) sastanci

Kratki opis: : Događanje za uspostavljanje partnerstva organizirano je kao niz kratkih B2B sastanaka, za tvrtke koje traže komplementarne partnere, ili su zainteresirane za tzv. softlanding usluge. Tvrtke će moći dogovoriti sastanke prije konferencije, koristeći TicTalk2011 internetske stranice. Ovo događanje dio je projekta SPRINT financiranog iz Programa prekogranične suradnje IPA Slovenija-Hrvatska.

BACK TO TOP